Të nderuar kolegë, student dhe bashkëmoshatar.

Duke filluar nga sllogani ynë se studentët janë “FUQIA E NDRYSHIMIT”, ne si staf kemi parë të arsyeshme që në bashkëpunim me ju të fillojmë realizimin e një projekti, qëllimi i së cilës është zhvillimi i aftësive interpersonale njëashtu dhe përvetësimin e potencave që i posedojmë. Metodologjija e këtij projekti ka të bëj me atë që secili student i cili e ndjen veten të gatshëm për të realizuar punim, hulumtim apo kolumnë personale të na kontaktojë me proektin e tij të gatshëm në email-in tonë.

Punimi i studentit duhet të përmbajë rregullat ne vijim:

– Punimi i tij/saj duhet të përmban fakte dhe argumente shkencore,

– Punimi të jetë maksimum tre faqe ( nga madhësia A4 ),

– Mos të posedojë përmbajtje që janë në kundërshtim me kodeksin moral dhe etik,

– Punimi të jetë i pajisur me një foto që përfaqëson atë punim,

– Me dëshirën e autorit punimi do të etiketohet me emrin e tij,

– Punimi do të postohet tek web portali studentor WWW.STUDENTET.MK dhe

– Punimi do t’i nënshtrohet revizionit nga persona kompetent.

Na kontaktoni në emailin tonë info@studentet.mk