Category : Drejtimet

Ekonomia është shkencë shoqërore që studion mënyrën sesi shoqëria organizon burimet ekonomike relativisht të kufizuara, për të prodhuar mallra dhe

Read More

Përshkrimi i drejtimit Mjekësia ose Medicina (lat. ars medicina = arti i shërimit) merret me shëndetin dhe sëmundjen, njohjen, parandalimin si dhe shërimin e sëmundjeve

Read More

Përshkrim Arkitektura është arti dhe shkenca e projektimit të ndërtesave dhe strukturave. Një përkufizim më i gjerë do të përfshinte në qëllimet e saj projektimin e çdo gjëje të ndërtuar

Read More

Planifikimi i karrierës është një proces që kërkon kohë dhe angazhim. Ju duhet të ekzaminoni vetën, interesat, vlerat, temperamentin tuaj

Read More