ANSYS është programi me spektrin më të gjërë për analizë. ANSYS është një program i avancuar i cili mund të kryej teste që japin rezultate të besueshme në mjedis virtual me aftësinë për të simuluar besueshmërinë e modeleve të bëra nga inxhinieri pa prodhuar dizajn. Kontribuon ekonomikisht sepse ndihmon në njohjen e problemeve pa prodhuar prototipe. Mund të ndahet në module të tilla si forca, dridhja, mekanika e fluideve dhe transferimi i nxehtësisë, duke dhënë rezultate më të qarta.

Më poshtë keni disa vizatime dhe GIF të punimeve nga programi ANSYS:

Përmblodhi dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

About Author