Category : Studimet

Ekonomia është shkencë shoqërore që studion mënyrën sesi shoqëria organizon burimet ekonomike relativisht të kufizuara, për të prodhuar mallra dhe

Read More

Përshkrimi i drejtimit Mjekësia ose Medicina (lat. ars medicina = arti i shërimit) merret me shëndetin dhe sëmundjen, njohjen, parandalimin si dhe shërimin e sëmundjeve

Read More