Nder dhe kënaqësi e veçantë që shoqërisë sonë iu shtua edhe një doktor shkence me titull “ Doktor i Shkencave dhe Inxhinierisë Kompjuterike”, pranë Universitetit “Sabancı” në Stamboll.

Me sukses të lartë mbrojti disertacionin e doktoraturës me titull: “Blockchain Driven Secure and Private Machine Learning Algorithms for Post-Quantum 5G/6G Enabled Industrial IoT with Applications to Cyber-security and Health”.

Në përbërje të komisionit ishin:
1. Prof. Dr. Albert Levi, mentor, ligjërues në Univerzitetin Sabancı
2. Prof. Dr. Erkay Savaş, ko-mentor, Dekan i Fakultetit të Inxhinerisë dhe Shkencave Natyrore në Univerzitetin Sabancı
3. Prof. Dr. Cem Güneri, anëtarë i Komisionit, Prorektor në Universitetin Sabancı
4. Prof. Dr. Yücel Saygın, anëtarë i Komisionit, ligjërues në Universitetin Sabancı
5. Prof. Dr. Alptekin Küpcü, anëtarë i Komisionit, ligjërues në Universitetin Koç, i zgjedhur si shkencëtari/hulumtuesi më i mirë në Turqi për vitin 2020
6. Prof. Dr. Ahmet Onur Durahim, anëtarë i Komisionit, ligjërues në Universitetin Boğaziçi

Për të lexuar punimin e tij shkencor, klikoni këtu

Jemi krenar me suksese të tilla, për arritjet dhe përkushtimin e dëshmuar në profesion. Kjo është një kënaqësi e madhe për punën tuaj dhe dërgon porosi të fuqishme deri te të gjithë ne studentët për të realizuar ëndërrat tona, më sublimen që bartim, për të ndërtuar ardhmërinë së bashku.

Qoftë kjo arritje, shtytje për t’i tejkaluar sfidat e reja në botën e suksesit!


Përgatiti:
STUDENTET.MK

About Author