Konceptet e nxehtësisë dhe temperaturës shpesh ngatërrohen me njëri-tjetrin dhe ndryshimi midis të dyve nuk dihet plotësisht. Në këtë artikull, ne kemi përpiluar për ju ndryshimet duke përcaktuar konceptet e temperaturës dhe nxehtësisë.

Nxehtësia dhe temperatura janë koncepte të lidhura ngushtë. Dallimi midis këtyre dy koncepteve mund të jetë pak konfuz. Dallimi kryesor është se nxehtësia lidhet me energjinë termike ndërsa temperatura lidhet më shumë me energjinë kinetike molekulare.

Sipas ligjit të dytë të termodinamikës, nxehtësia gjithmonë lëviz natyrshëm nga mjedisi i nxehtë në mjedisin e ftohtë. Para se të shpjegoni konceptet e nxehtësisë dhe temperaturës, është e rëndësishme të njihni këtë tipar të ligjit të dytë.

Çfarë është nxehtësia?

Nxehtësia i referohet transferimit të energjisë termike midis molekulave brenda një sistemi dhe matet në Xhul. Nxehtësia mat se si lëviz ose rrjedh energjia. Një objekt ose sistem fiton ose humbet nxehtësinë. Nxehtësia është në të vërtetë një masë e ndryshimit. Prandaj, nxehtësia është një koncept i ndryshueshëm. Nxehtësia thjesht i referohet ndryshimit të energjisë termike brenda një objekti ose sistemi.

Çfarë është Temperatura?

Temperatura përshkruan energjinë mesatare kinetike të molekulave në një material ose sistem. Matet në Celsius (° C), Kelvin (K), Fahrenheit (° F), ose Rankine (R). Temperatura është një veti fizike e matshme e objektit dhe njihet si një ndryshore konstante. Veti të tjera të matshme fizike janë koncepte të tilla si shpejtësia, masa dhe dendësia.

Dallimet midis nxehtësisë dhe temperaturës

Nxehtësia është transferimi i energjisë termike të krijuar nga ndryshimi në temperaturë midis molekulave. Për shembull, kur hidhni një akull në ujë të ngrohtë, ka një transferim të nxehtësisë nga uji në akull dhe molekulat e akullit fillojnë të lëvizin, d.m.th. rritet energjia e tyre kinetike. Transferimi i energjisë termike nga uji në akull është nxehtësi. Masa e energjisë kinetike të molekulave të akullit është temperatura. Ndërsa molekulat e akullit ngrohen, ato lëvizin më shumë dhe përfundimisht fillojnë të largohen nga njëra-tjetra. Më në fund, ndodh shkrirja.

Përgatiti dhe përshtati:

STUDENTET.MK

About Author