Marketingu është  mënyrë që njerëzit të dëshirojnë mallrat tuaja, t’i shitni ata, t’ua dorëzoni klientëve dhe të paguani për to. Marketing do të thotë të jesh aktiv në çdo mënyrë që do të rrisë shitjet. Nuk mjafton të ulesh e të presësh porositë.

Ja çfarë duhet të bëni:

  Zbuloni se çfarë duan klientët;

Pastaj:

  • Për të zgjedhur produktet ose shërbimet që mund të ofroni për të kënaqur ankesat e tyre;
  • Të vendosni çmimet dhe porositni produkte ose shërbime;
  • Për t’i promovuar dhe reklamuar ato;
  • Ti vendosni në treg dhe shpërndani ato; dhe
  • Në fund të të gjithë procesit, të keni  fitim.

PËRCAKTIMI I MALLRAVE PËR PRODHIM DHE SHITJE

Përcaktimi se cilat mallra do të prodhohen dhe shiten do të thotë:

  • Vendosni për dizajnin;
  • Vendosni për cilësinë
  • Vendosni për sasitë që mendoni se do të shiten.

Njerëzit duan të kenë diçka ndryshe nga ajo që kanë miqtë e tyre – por jo shumë ndryshe! Ata ndryshojnë ngadalë zakonet e tyre dhe i duan gjërat që i dinë, gjërat me të cilat janë rritur. Nëse krijoni diçka shumë të ndryshme, vetëm disa do ta blejnë atë.

Mendoni për produktin që do të prodhoni dhe shisni. Mundohuni të imagjinoni se çfarë lloj produkti do të dëshironin klientët.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author

Admin_S