Mos shiko në madhështinë e nënshtrimit tënd… po shiko se sa ishe i sinqertë?!

Mos shiko sasinë në diturisë tënde… po shiko se sa punove me të?!

Mos e shiko numrin e këshillave që i pranove… po shiko se sa u vetëdijesove me to?!

Mos shiko në numrin e shumtë të shokëve… po shiko se sa nga ta u përmisove?!

Mos shiko në shtimin e pasurisë… po shiko se sa ke dhënë si lëmoshë?!

Mos shiko në numrin e madh të fëmijëve… po shiko se sa nga ta i edukove!

Mos shiko në lavdërimin e njerëzve që u  përmisove… po shiko se ti sa përmisove.

Mos shiko në ndershmërinë e prejardhjes tënde… po  shiko se sa ishe modest!

Mos shiko në përsosmërinë e shëndetit tënd… pos shiko se sa falënderove!

Përgatiti dhe përshtati

STUDENTET.MK

About Author