Optimizimi në Inxhinieri

Optimizimi është ndoshta kërkesa kryesore e inxhinierisë. Inxhinierët janë përgjegjës për funksionimin e një makinerie ose sistemi më efikas në aspekte të ndryshme, ose për hartimin e një makinerie ose sistemi të ri me kosto minimale dhe efikasitet maksimal. Kjo është detyra më themelore e inxhinierëve në profesionin e tyre. Kur bëni një dizajn në inxhinieri, duhet ta bëni atë nën kushte dhe parametra të caktuar. Parametrat tuaj të projektimit dhe përmirësimit nuk mund të tejkalojnë kushtet e specifikuara.

Për shembull, ju dëshironi të përmirësoni sistemin e ftohjes së njësisë së baterisë së një automjeti elektrik. Bërja e këtij sistemi ftohës më efikas me koston më të vogël është një proces optimizimi. Ndërsa e bëni këtë, duhet të ketë kufizime të caktuara të sistemit, domethënë, struktura themelore e sistemit të ftohjes nuk duhet të ndryshohet së pari. Në këtë sistem, ndryshimi i lëngut ftohës ose përzierja e tij me materiale të ndryshme mund të konsiderohet. Ndryshorja këtu është ftohësi. Ndryshimet e materialit të ri që duhet të shtohet me materialin e përdorur aktualisht dhe efektin e tij në kosto vlerësohen. Kostoja shtesë mund të kërkohet për materiale të reja, por hyrja e këtij materiali në sistem mund të rrisë efikasitetin e sistemit.

Nuk duhet të merret parasysh vetëm optimizimi në aspektin e inxhinierisë. Është gjithashtu një optimizim për të rritur fitimin dhe për të ulur koston e një vendi apo biznesi.

Ju gjithashtu mund të bëni optimizimin tuaj personal. Mos e konsideroni thjesht optimizimin si një marrëdhënie kosto-efikasitet. Për shembull, konsideroni kohën tuaj si një kosto, keni një kohë të kufizuar çdo ditë, kjo kohë nuk ndryshon për 24 orë. Por varet nga ju që ta përdorni këtë periudhë në efikasitet maksimal. Ju mund t’i kushtoni kohë gjërave që do të kënaqeni, ose mund t’i kushtoni kohë për të përmirësuar veten ose punën. Ju gjithashtu mund të luani lojëra, të shikoni filma dhe të studioni çdo ditë. Gjëja e rëndësishme është koha që ju kushtoni këtyre aktiviteteve. Disa njerëz flenë pak dhe kalojnë pak kohë në mediat sociale dhe të dy mund të shikojnë filma dhe të përmirësohen vetë. Kjo arrihet duke siguruar menaxhimin tuaj të kohës. Ky është një optimizim i kohës. Ndërsa i shtoni vlerë vetes, mos e lini jetën dhe gjithmonë bëni kënaqësi një pjesë të jetës tuaj.

Përmblodhi dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

About Author