Një mi mekanik përbëhet nga një top gome i rëndë, lëvizja e të cilit e bën kursorin të lëvizë në ekran. Kur lëviz miu, topi rrotullohet nën të, duke shtyrë dy rrota plastike të lidhura me të në proces. Njëra prej atyre rrotave zbulon lëvizjen majtas dhe djathtas (rrota e boshtit x) dhe tjetra zbulon lëvizjen në drejtimin lart e poshtë (rrota e boshtit y).

Të dyja këto rrota përbëhen nga rreze që thyejnë një rreze të hollë drite brenda miut. Numri i thyerjeve të rrezes ndihmon për të llogaritur se sa larg ka lëvizur miu. Për shembull, kur lëviz miun drejt, rrota e boshtit y kthehet. Sa më lart të shkoni, aq më shumë topi e shtyn timonin dhe aq më shumë e thyen rrezen e dritës. Kjo ndihmon për të përcaktuar se sa larg miu ka lëvizur drejt e lart.

Në mënyrë të ngjashme, miu përdor rrotën e boshtit x për të llogaritur lëvizjen majtas dhe djathtas. Kur miu lëviz në një kënd, përdoren llogaritjet e marra nga lëvizja e të dy këtyre rrotave. Minjtë mekanikë ishin mjaft të popullarizuar në dekadën e fundit, por për shkak të modelit të tyre më të çuditshëm dhe qëndrueshmërisë relativisht të zvogëluar, ata u zëvendësuan shpejt nga minjtë optikë.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author