Organizimi i orëve të punës duhet të planifikohet, puna duhet të japë rezultate. Sidoqoftë, shumë punonjës kanë problem me rënien e motivimit…

A keni dëgjuar për teknikën Pomodoro? Ju punoni në një detyrë për një periudhë të caktuar pa ndërprerje (pa mesazhe, Instagram, Twitter …), e ndjekur nga një pushim prej 5-10 minutash. Pomodoro është promovuar  si një mënyrë jetese që ndihmon në luftimin e shpërqendrimit, zvarritjes dhe joefikasitetit.

“Është një mjet i shkëlqyeshëm. “Mendojeni si diçka që i përshtatet njerëzve rreth një deri në tre orë në ditë,” thotë strategu i menaxhimit të kohës Kelly Nolan.

Ja se si të përfitoni sa më shumë nga teknika Pomodoro.

Zgjidhni detyrën tuaj, por jo cilëndo. Nolan sugjeron përdorimin e Pomodoro për detyrat që nuk ju motivojnë, siç janë detyrat administrative, thirrjet dhe e-mailet, ose detyrat që i keni shtyrë.

Zgjidhni një interval. Mendoni për 25, 50 ose 90 minuta (pas dy deri në tre orë punë, bëni një pushim prej 30 minutash). Disa ekipe dhe ekspertë bëjnë pushime pesë-minutëshe çdo 25 minuta, dhe kohëmatësi Pomodoro është këtu për t’ju kujtuar se kur duhet të ndaleni. Për disa, blloqet prej 50 minutash të funksionimit të vazhdueshëm sjellin përfitimin më të madh.

Vendosni për kohën e duhur. Zgjidhni orët në të cilat jeni më shpesh “zgjuar” dhe produktivë. Disa janë “zogj të natës”, ndërsa ka lloje të mëngjesit. Që teknika të ketë kuptim, duhet të keni parasysh edhe atë faktor.

Merrni pajisje. Është mirë të marrësh një kohëmatës mekanik, sepse vetë akti i brohoritjes dëshmon vendosmërinë tuaj për t’iu përkushtuar plotësisht detyrës që keni përpara në njëzet e pesë minutat e ardhshme. Gjithashtu, çdo smartphone ka një funksion numërimi në veçoritë e tij themelore, dhe AppStore dhe Google Play janë të mbushura me aplikacione të teknologjisë Pomodoro. Thjesht shkruani “pomodoro” në kërkim.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author