PROTEINAT

PROTEINAT

Emri proteinë rrjedh nga greqishtja “prota” dhe do të thotë i rëndësishëm. Ato përbëjnë një pjesë të madhe të të gjithë organizmit tonë dhe luajnë efekte jetike. Formohen nga vargje aminoacidesh të lidhur me lidhje peptidike. Proteinat janë molekula që të gjitha qeniet njerëzore janë në gjendje t’i sintetizojnë nga atomi i karbonit (C). Proteinat […]

Read More