Teknologjia e informacionit dhe komunikimit

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit ose (TIK) (anglisht: Information and communications technology) është përdorur shpesh si një sinonim i zgjeruar ose si një term ombrellë për teknologjinë e Informacionit(TI), por është një term më specifik (p.sh. më i gjerë në fushëveprim) që thekson rolin e komunikimit te unifikuar , dhe integrimin e telekomunikacionit (linjat telefonike dhe sinjalet wireless), kompjuterët gjithashtu si softuerë të nevojshëm të sipërmarrjes, […]

Read More