Kërkesat për performancën e punës kanë krijuar keqkuptime se çfarë do të thotë në të vërtetë një ditë pune produktive, kjo është arsyeja pse shumë njerëz mendojnë se zënia është e njëjtë me produktivitetin.

Dallimet mes njerëzve produktivë dhe atyre të zënë

Njerëzit e zënë priren të përshtatin sa më shumë punë në ditën e tyre. Njerëzit produktivë me qëllimet e vendosura dhe planifikim  zvogëlojnë listën e tyre të detyrave me 50 përqind.

Njerëzit e zënë mendojnë se duhet të bëjnë më shumë gjëra në tetë apo nëntë orët e zakonshme të kaluara në punë. Ata vendosin shumë detyra në listën e tyre të detyrave për të prolonguar shumicën e tyre për ditën tjetër. Njerëzit produktiv e dinë mirë se nuk kanë nevojë për 40 detyra në listën e detyrave. Ata kanë një qasje “më pak është më shumë” kur bëhet fjalë për planifikimin e ditës së punës duke kryer vetëm detyrat më të rëndësishme.

Njerëzit e zënë “hidhen” në çdo detyrë. Njerëzit produktiv e dinë dallimin mes “urgjencës” dhe “të rëndësishmes”

Njerëzit e zënë kalojnë pjesën më të madhe të kohës në punë “duke shuar zjarret e panevojshëm” sepse ata janë verbuar nga shqetësimet urgjente të punës që nuk janë aq të rëndësishme. Në çdo kompani, shumë gjëra mund të shënohen si urgjente, por zakonisht përcaktohen nga kolegu ose shefi juaj i cili pret një përgjigje sa më shpejt të jetë e mundur. Njerëzit jashtëzakonisht produktivë dinë të bëjnë dallimin midis detyrave urgjente dhe atyre të rëndësishme. Ata përqendrohen në bërjen e asaj që ka rëndësi, në vend që të kalojnë kohën e tyre duke u përpjekur për të përfunduar detyra të ndryshme “urgjente”.

Njerëzit e zënë janë gjithmonë të fokusuar. Njerëzit produktivë krijojnë një sistem.

Njerëzit e zënë gjatë viteve kanë zhvilluar zakone që vrasin produktivitetin. Ata i kontrollojnë në mënyrë të detyrueshme emailet e tyre gjatë ditës dhe dalin jashtë rrugës sa herë që i bie telefoni.  Këto praktika mund të ngadalësojnë trurin.

Nga ana tjetër, njerëzit produktivë krijojnë një sistem edhe për detyrat më të zakonshme, siç është kontrollimi i emailit të tyre. Ata kalojnë një kohë të caktuar duke kontrolluar emailet në mënyrë që të mund të përqëndrohen më shumë në atë që nevojitet për të përmbushur qëllimet e tyre të ditës.

Njerëzit e zënë kryejnë detyra të shumta në të njëjtën kohë. Njerëzit produktiv fokusohen.

Njerëzit e zënë përpiqen të bëjnë 15 gjëra në të njëjtën kohë. Disa dritare dhe dokumente janë të hapur në kompjuterin e tyre duke kontrolluar vazhdimisht kalendarin e tyre.

Njerëzit produktivë përqendrohen në kryerjen e detyrave që janë më të rëndësishme për ta në mënyrë sa më efikase. Ata kryejnë detyra të shumta në mënyrë efikase duke kombinuar një detyrë më pak të rëndësishme me një detyrë të rëndësishme. Për shembull, një person shumë produktiv mban shënime mbi idetë e mundshme të projektit ndërsa pret një takim të bordit. Njerëzit produktivë janë gjithashtu të vetëdijshëm se ata duhet të bëjnë më shumë detyra nëse puna më pak e rëndësishme mund të bëhet me më pak energji.

Njerëzit e zënë janë ngjitur në tavolinat e punës. Njerëzit produktiv e dinë kur të pushojnë

Njerëzit e zënë rrallë bëjnë pushime, ata në të vërtetë i urrejnë pushimet duke menduar se janë dembelë. Ata janë gjithashtu të frustruar kur shohin njerëz produktivë që duket se i kanë gjatë gjithë kohës në botë dhe që në të vërtetë kënaqen me punën e tyre. Njerëzit produktiv e dinë kur duhet të bëjnë një pushim. Ata e dinë se do të jenë më produktivë kur ta lënë trurin të pushojë nga orët e gjata të punës.

Përmblodhi dhe përshtati :

STUDENTET.MK

About Author