Mark Twain, thotë: “Unë kam mundësi të jetoj dy muaj si rezultat i një sjellje të mirë ndaj meje”. Ndërsa diç të ngjashme me të thotë edhe dijetari i njohur i fushës së psikologjisë bashkëkohore, Dr. William James, ku thotë: “Parimet më të thella te njeriu janë parimet e kënaqësisë së mirësjelljes së të tjerëve ndaj tij”.

Të gjithë ne jemi të rrëmbyer nga dëshira për të qenë të vlerësuar dhe të rëndësishëm te të tjerët, andaj tregohu sa më bujar në mirësjellje ndaj të tjerëve dhe në lavdërimin e tyre.

Përdor të gjitha mundësitë e mundshme që të tregohesh sa më i sjellshëm ndaj tyre.

Libri: Fuqia e Vetëkontrollit

STUDENTET.MK

About Author