Struktura themelore e URL-së

Këtu është një shembull i një adrese URL:

Adresa URL ka një strukturë të caktuar bazuar në modelin e mëposhtëm:

Tani le ta shohim këtë model më në detaje:

  • <protocol> është një mënyrë e shkëmbimit të të dhënave me një burim. Ju ndoshta jeni më të njohur me protokollet HTTP dhe HTTPS, por ka edhe të tjerë.
  • <login> dhe <password> janë parashtesa që transmetojnë të dhëna vërtetimi për disa protokolle, nëse është e nevojshme.
  • <host> është emri i domain-it ose adresa IP ku ndodhet faqja. Domain është emri i faqes, adresa e tij në një rrjet.
  • <port> kërkohet për lidhje brenda hostit të specifikuar. Porti zyrtar për lidhjet HTTP është 80, dhe alternativa është 8080, por është e mundur të përdorni edhe ndonjë port tjetër. Cilësimi i paracaktuar për HTTPS është 443.
  • <path> tregon adresën e saktë të një skedari ose faqeje të caktuar brenda një domeni.
  • <request parameters> janë parametra të transmetuar në server. Në varësi të parametrave të kërkesës, faqja mund të ndryshojë paksa shfaqjen e saj. Për shembull, është e mundur të renditni artikujt e një liste në një renditje tjetër.
  • <anchor> ju lejon të lidheni me një pjesë të veçantë të një faqeje interneti ose dokumenti.

Kjo është struktura e përgjithshme e çdo URL-je. Më shpesh, kur hyni në faqet e internetit dhe dokumentet e vendosura në një server në internet, shumica e parametrave nuk janë të detyrueshëm dhe vendosen automatikisht.

Kur thjesht dëshironi të shihni një faqe të veçantë në Internet me shfletuesin tuaj, shablloni URL duket shumë më i lehtë:

Për shembull, mund të regjistrohet në një formë:

Ky thjeshtim u krijua për ta bërë jetën më të lehtë për përdoruesit e zakonshëm të internetit, por shumica e programuesve duhet të dinë modelin e plotë, dhe tani ju e dini.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author