Në dhomën time dhe i shtrirë mbi shtratin tim, e pyesja veten se cilat janë shkaqet e suksesit në jetë?!

Përgjigjen e gjeta brenda dhomës.

Tavani më tha: “Ambiciet e larta.“
Dritaret më thanë: “Shikoje botën.”
Ora më tha: “Çdo minutë është e shtrenjtë.”
Pasqyra më tha: “Mendo para se të veprosh.”
Kalendari më tha: “Përcille një pas një.”
Dera më tha: “Ec me vrull që të arrish deri te caku e qëllimi.”
Dhe mos ta harroj tokën e cila më tha: “Bjer në sexhde, falju dhe lutju Atij që të krijoi.”

Përktheu: I. Jahiu
STUDENTET.MK

About Author