Fjala “robot”është përmendur për herë të parë nga shkrimtari çek: KAREL CAPEK.

Në veprën e tij :RUR (Rossum’s Universal Robots) të cilën e shkruajti në 1920, dhe është huazuar nga fjala“Robotovat” e cila do të thotë “skllav” .

Për detaje më të hollësishme, punimin seminarik mund ta shkarkoni këtu.

About Author

Admin_B