Për të testuar praninë e rrymës alternative, përdoret testuesi elektrik i linjës. Në rrymën alternative, linja e fazës jep përbërës pozitiv dhe negativ, për shembull, një llambë elektrike shkëlqen kur rryma kalon nëpër llambë nga ‘faza’ në ‘neutrale’. Energjia elektrike rrjedh nga potenciali më i lartë në potencial më të ulët pasi nxehtësia rrjedh nga temperatura më e lartë në temperaturë më të ulët dhe uji rrjedh nga niveli më i lartë në nivelin më të ulët.

Testuesi i linjës elektrike, kur mbajmë skajin e theksuar të testuesit në kontakt me telin përmes të cilit kalon rryma elektrike dhe prekim kapakun metalik në skajin tjetër, një sasi e vogël e rrymës kalon nëpër llambën neoni, rezistencë e lartë në testues dhe përmes trupit tonë në tokë (e cila është në potencial zero). Këtu trupi përfundon qarkun elektrik i cili bën që llamba neoni të shkëlqejë.

Nëse llamba shkëlqen, kjo do të thotë që rryma po kalon përmes telit dhe pajisja nën provë po funksionon ndryshe, rryma nuk po kalon përmes pajisjes ose linja nën provë është e gabuar. Rezistenca e lartë në testues lejon që një sasi e vogël e rrymës të kalojë nëpër trupin tonë.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author