HISTORI E LETËRSI:  Historia e letërsisë shqipe (pjesa e parë)

HISTORI E LETËRSI: Historia e letërsisë shqipe (pjesa e parë)

Do të përmendim e do të diskutojmë kritere e rezultate të teksteve të historisë së letërsisë shqipe dhe të tjerave me pretendime të tilla, që janë botuar në shekullin njëzet. Vepra e Át Justin Rrotës Letratyra shqype e vitit 1925 është prova e parë për të bërë një histori të letërsisë shqipe, prandaj përmban shenjat […]

Read More
 HISTORI E LETËRSI: Teoria e historisë

HISTORI E LETËRSI: Teoria e historisë

Filozofi antik Aristoteli ka shkruar Poetikën e parë strukturale, në të cilën bën dallimin ndërmjet historisë e letërsisë. E para tregon çka ka ndodhur, kurse e dyta tregon çka mund të ndodhë. Raporti i këtyre të dyjave bëhet i vështirë në mënyrë të veçantë kur pretendohet të shkruhet historia e letërsisë, pra kur flitet për […]

Read More
 Origjinaliteti i shkrimit akademik & Logjika dhe emocioni

Origjinaliteti i shkrimit akademik & Logjika dhe emocioni

Origjinaliteti i shkrimit akademik Çdo studiues i ri apo me përvojë qoftë duhet të ketë origjinalitetin e tij në shkrimin që përcjell. Ndodh që ndonjëherë, sidomos studiuesit e rinj i paraqesin idetë e të tjerëve si të tyret. Kur shkruhet duhet të gjendet zëri individual mes zërave të tjerë, shumë prej të cilëve kanë një […]

Read More