Vitaminat dhe Mineralet

Vitaminat dhe Mineralet

Vitaminat Vitaminat janë komponime kimike të rëndësishme për shumë reaksione kimike që ndodhin në organizëm, ndihmojnë rritjen dhe aktivitetin mendor. Vitaminat ndahen në vitaminat e tretshme në ujë – hidrosolubile që gjithsej janë 9 (vitamina C, B1, B2, B4, B6, B12, Folacina, Biotina dhe acidi pantotenik); vitaminat e tretshme në yndyra – liposolubile janë gjithsej 4 (vitamina A,D,E,K). Vitaminat nuk janë materie që drejtpërdrejt furnizojne me energji, por i ndihmojne […]

Read More