Anketa mbi pritjet e inflacionit dhe pritjet për lëvizjen e produktit të brendshëm bruto real (PBB) për periudhën 2021 – 2023, e kryer në qershor nga Banka Kombëtare, tregon ndryshime të caktuara në pritjet për normën mesatare të inflacionit, ndërsa përsa i përket pritjeve të rritjes së PBB-së ato janë përgjithësisht të ngjashme me sondazhin e mëparshëm.

Si edhe  më parë, analistët ekonomikë shpjegojnë tendencat e pritshme si në inflacion, ashtu edhe në PBB, kryesisht me zhvillimet dhe efektet e krizës globale të shkaktuar nga pandemia covid-19 dhe masat për t’u marrë me të. Lidhur me inflacionin, pritjet mesatare për vitin 2021 tregojnë një normë mesatare prej 2.3%, krahasuar me 1.8% të studimit të mëparshëm.

Pritjet për 2022 dhe 2023 janë minimalisht më të larta, dmth të anketuarit presin që norma e inflacionit të jetë 2.1% në 2022 (1.9% në studimin e mëparshëm) dhe 2% në 2023 (1.9% në studimin e mëparshëm). Ngjashëm me sondazhin e mëparshëm, të anketuarit shpjegojnë pritjet e tyre të inflacionit me pasigurinë e shkaktuar nga pandemia covid-19 dhe çmimet më të larta të ushqimit dhe energjisë, dmth. mallrat e importuara.

Të anketuarit gjithashtu besojnë se kalimi gradual i krizës, stimuli monetar dhe fiskal, rritja e kërkesës së brendshme, rritja e çmimeve të pasurive të patundshme, si dhe rimëkëmbja e ekonomisë, do të kontribuonin në rritjen e inflacionit.

Nga ana tjetër, zgjatja e krizës dhe rivendosja e masave kufizuese për t’u marrë me virusin, rrit pasigurinë dhe duke ngadalësuar rimëkëmbjen e ekonomisë vendase, si dhe çmimet më të ulta të importit mund të çojnë në uljen e normave të inflacionit.

Për sa i përket aktivitetit ekonomik, ky studim nuk tregon ndryshime të mëdha në pritjet e analistëve krahasuar me studimin e mëparshëm. Kështu, analistët e anketuar ende presin rritje ekonomike prej 2% në 2021, dhe pritjet për 2022 dhe 2023 janë rishikuar minimalisht në rënie, duke treguar rritje prej 3% në 2022 (3.1% në studimin e mëparshëm) dhe 3.3% në 2023 (3.4% në sondazhin e mëparshëm).

Ngjashëm me sondazhin e mëparshëm, të anketuarit tregojnë për faktorët e mëposhtëm që ndikojnë në pritjet e tyre: vazhdimi i efekteve negative të pandemisë Covid-19, futja e mundshme e mëtejshme e masave më të rrepta kufizuese për shkak të shfaqjes së mutacioneve të reja të virusit dhe efektiviteti i pamjaftueshëm i vaksinave të aplikuara tashmë për këto mutacione, zvogëlimi i kërkesës së brendshme dhe të huaj dhe përmbajtja e investitorëve vendas dhe të huaj për shkak të pasigurisë së pandemisë dhe realizimit të pasigurt të investimeve kapitale.

Analistët gjithashtu theksojnë zhvillimet gjeopolitike, si dhe mundësinë e bllokimit të mëtejshëm të fillimit të negociatave me BE. Sidoqoftë, analistët thonë se ka edhe rreziqe pozitive, të tilla si vaksinimi i filluar brenda dhe jashtë vendit, kontrolli më i shpejtë global i virusit Covid-19, masat monetare dhe fiskale të marra, fillimi i negociatave të integrimit në BE dhe kthimi i optimizmit në ekonomi (midis konsumatorëve dhe investitorëve) ), si dhe realizimi në rritje i projekteve kapitale, të cilat mund të kenë një ndikim pozitiv në rritjen në periudhën e ardhshme dhe të kontribuojnë në rimëkëmbjen më të shpejtë të ekonomisë pas krizës

Burimi: Biznisinfo.mk

Përgaditi dhe përshtati:

STUDENTET.MK

About Author