Me konceptimin e qyteteve inteligjente që i shndërrojnë qytetet në shoqëri dixhitale, duke e bërë të lehtë jetën e qytetarëve të tij në çdo aspekt, Sistemi Inteligjent i Transportit bëhet përbërësi i domosdoshëm midis të gjithëve. Në çdo qytet lëvizshmëria është një shqetësim kryesor; qofshin ato duke shkuar në shkollë, universitet, zyrë ose për ndonjë qëllim tjetër që qytetarët përdorin sistemin e transportit për të udhëtuar brenda qytetit. Sistem Inteligjent i Transportit mund të kursejë kohën e tyre dhe ta bëjë qytetin edhe më të zgjuar.

Sistemi Inteligjent i Transportit synon të arrijë efikasitetin e trafikut duke minimizuar problemet e trafikut. Ai i pasuron përdoruesit me informacionin paraprak në lidhje me trafikun, komoditetin lokal të informacionit të drejtuar në kohë reale, disponueshmërinë e sediljeve etj. Gjë që zvogëlon kohën e udhëtimit të udhëtarëve si dhe rrit sigurinë dhe komoditetin e tyre.

Aplikimi i tij është pranuar gjerësisht dhe përdoret në shumë vende sot. Përdorimi nuk është i kufizuar vetëm në kontrollin dhe informacionin e bllokimit të trafikut, por edhe për sigurinë rrugore dhe përdorimin efikas të infrastrukturës. Për shkak të mundësive të pafundme, Sistemi Inteligjent i Transportit tani është bërë një fushë konjuktive multidisiplinare e punës dhe kështu shumë organizata në të gjithë botën kanë zhvilluar zgjidhje për ofrimin e aplikacioneve të tij për të përmbushur nevojën.

Një shembull i tillë është qyteti Glasgow. Në qytet, Sistemi Inteligjent i Transportit u jep informacione të rregullt udhëtarëve të përditshëm në lidhje me autobusët publik, kohën, disponueshmërinë e sediljeve, vendndodhjen aktuale të autobusit, kohën e marrë për të arritur një destinacion të caktuar, vendin tjetër të autobusit dhe dendësinë e pasagjerëve brenda autobus.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author