Hidroponika vjen nga fjala e lashtë greke “hydro”, që do të thotë ujë, dhe “ponics”, që do të thotë punë. Kështu që me ndihmën e ujit mundëson rritjen e shpejtë të bimëve.

Në thelbin e saj, hidroponika është një metodë e rritjes së bimëve. Por në vend të përdorimit të tokës, hidroponika varet nga një zgjidhje e pasur me lëndë ushqyese me bazë të ujit. Ideja mund të duket si një “hak” i ri, por në fakt ka ekzistuar për mijëra vjet dhe ka ndihmuar për të mundësuar rritjen e popullsisë përderisa disponueshmëria e tokës së punueshme zvogëlohet.

Siç e diskutuam më herët, aftësia për të mos përdorur dheun dhe në vend të përdorimit të substancave organike si perliti, kokosi, leshi i gurit, peletat e argjilës, torfe myshk ose vermikuliti ka ofruar përfitime të shumta për kultivuesit kudo. Rritja rezulton nga lejimi i rrënjëve të secilës bimë që të vijnë në kontakt të drejtpërdrejtë me tretësirën ushqyese. Kjo mundësohet më tej nga rritja e aksesit ndaj oksigjenit në krahasim me homologun e tij në tokë.

Përmblodhi dhe përshtati:
STUDENTET.MK

About Author

Admin_S