CE do të thotë Conformité Européenne. Kjo është në frëngjisht për konformitetin evropian.
Shenja CE është një shenjë certifikimi që tregon konformitetin me standardet e shëndetit, sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit për produktet e shitura brenda Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE).

Shenja CE gjendet gjithashtu në produktet e shitura jashtë ZEE-së që prodhohen ose projektohen për t’u shitur në ZEE. Kjo e bën markën CE të njohur në mbarë botën edhe për njerëzit që nuk janë të njohur me Zonën Ekonomike Evropiane. ZEE është i ngjashëm me Deklarimin e Konformitetit të FCC që përdoret në disa pajisje elektronike të shitura në Shtetet e Bashkuara.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author

Admin_S