Një nga pyetjet më të zakonshme që bëjnë punonjësit është – çfarë duhet të bëj për të marrë një përparim? Shumica e njerëzve mendojnë se nevojiten veprime specifike ose punë të kryera mirë në një projekt të madh dhe përparimi  është i garantuar. Ky është një fakt, por e vështirë nuk do të thotë e pamundur. Përqëndrohuni në qëndrimet e punonjësve. Qëndrimet japin informacion në lidhje me sjelljen. Qëndrimi është forca shtytëse e çdo arritjeje, e çdo suksesi.

Lexoni këto kritere kur vendosni për ngritjen  e punonjësve. Ata duhet të kenë karakteristikat e mëposhtme:

1. Modest në vend të arrogantit

2. Optimistë në vend të pesimistit

3. Kryen detyra në vend që vetëm t’i planifikon ato

4. I vetëdijshëm, jo ​​egoist

5. I adaptueshëm , jo i ngurtë

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

About Author