Google, si një nga kompanitë më të mëdha në botë, angazhohet seriozisht në analizimin e punonjësve të saj, domethënë, çfarë i motivon ata, çfarë ul efikasitetin e tyre dhe më e rëndësishmja, se si menaxherët ndikojnë në atmosferën e kompanisë.

Përmes projektit Oxygen, një grup studiuesish nga kompania bënë një listë të 10 karakteristikave kryesore që duhet të posedon një menaxher në mënyrë që të cilësohet si menaxher i mirë.

  1. Një menaxher i mirë është një trajner i mirë – në vend që të zgjidhë problemin, një menaxher i mirë përdor rastin për të transferuar njohuritë e tij dhe për të ndihmuar punonjësin t’i zgjidhin problemet  së bashku.
  2. Nuk i mikromenaxhon ekipet – u jep anëtarëve lirinë për të eksploruar, për të marrë rreziqe, për të bërë gabime.
  3. Ofron besim psikologjik tek punonjësit – i bën punonjësit të ndjehen të sigurt se nuk do të tallen, poshtërohen ose nënvlerësohen nëse bëjnë një gabim ose bëjnë një pyetje.
  4. Një menaxher i mirë është produktiv dhe i orientuar drejt rezultateve – Ata japin një shembull të mirë për ekipin e tyre duke punuar së bashku me ekipin që të motivojnë punonjësit e tyre.
  5. Një menaxher i mirë është një dëgjues i mirë – dëgjimi aktiv i punonjësve të tij ndihmon në zhvillimin e ndjeshmërisë, njohjen reciproke dhe krijimin e besimit.
  6. Një menaxher i mirë inkurajon progresin – jo vetëm në punë, por edhe në ndërtimin e karrierës së mëtejshme të punonjësve të tij. Ata ndajnë vlerësimet e tyre dhe ndihmojnë në zhvillimin profesional të punonjësit.
  7. Ai ka një strategji dhe qëllim të qartë për ekipin e tij – përmes komunikimit të mirë me ekipin, një menaxher i mirë e di se ku është ekipi i tij për momentin, ku duhet të jetë dhe si të arrijë atje.
  8. Një menaxher i mirë e njeh punën – ai nuk është vetëm këtu për të urdhëruar, por ai gjithashtu njeh përgjegjësitë e përditshme të punonjësve të tij. Kështu i njeh ai kapacitetin dhe sfidat e tyre të përditshme.
  9. Bashkëpunimi – menaxherët e këqij sabotojnë ekipe të tjera, ndërsa menaxherët e mirë punojnë për të mirën e përbashkët të kompanisë.
  10. Merr vendime të qarta – një menaxher i mirë nuk është impulsiv, por analitik dhe i zhytur në mendime në marrjen e vendimeve. Pasi marrin në konsideratë faktet dhe perspektivat, ato i çojnë gjërat përpara, edhe nëse nuk i shkon për shtat dikujt. Dhe ata qëndrojnë të qëndrueshëm në vendimet e tyre.

Burimi: biznisinfo.mk

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

About Author