KONKURS

Universiteti i Evropës Juglindore shpall konkursin për regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2020/21 në fushat studimore që i posedon ky universitet.

Për më shumë informacione klikoni në këtë link.

Përgatiti:

WWW.STUDENTET.MK

About Author