KONKURS

Konkursi për regjistrimin e studentëve në vitin e parë akademik 2020/2021 në Universitetin “Qirili dhe Metodi”-Shkup ka filluar. Njohuri më të thella rreth Universitetit “Qirili dhe Metodi” mund të gjeni në këtë link.

Kurse, informacionet e nevojshme rreth regjistrimeve mund t’i gjeni këtu.

Udhëzimet për aplikimin online në Ukim mund ti gjeni në këtë link.

About Author

Admin_S