BIMËT E SHËNDETËSHME MJEKËSORE [ II ]

BIMËT E SHËNDETËSHME MJEKËSORE [ II ]

FTOI Ftoi është pemë e familjes së mollëve me trung të vogël  Cydonia oblonga, e familjes së trëndafilit. Më së shumti përdoret i zier dhe si reçel. Ftoi është i ftohtë dhe i thatë në shkallë të ndryshme, varësisht nga shija e tij. Por, ftoi është mjet i fuqishëm për tkurrje dhe është i mirë […]

Read More