Origjinaliteti i shkrimit akademik & Logjika dhe emocioni

Origjinaliteti i shkrimit akademik & Logjika dhe emocioni

Origjinaliteti i shkrimit akademik Çdo studiues i ri apo me përvojë qoftë duhet të ketë origjinalitetin e tij në shkrimin që përcjell. Ndodh që ndonjëherë, sidomos studiuesit e rinj i paraqesin idetë e të tjerëve si të tyret. Kur shkruhet duhet të gjendet zëri individual mes zërave të tjerë, shumë prej të cilëve kanë një […]

Read More
 Rrethanori i mënyrës (pjesa e dytë)

Rrethanori i mënyrës (pjesa e dytë)

Rrethanori i mënyrës që tregon cilësinë e veprimit. bën pune të ngjashme me përcaktorin, është, si të thuash, përcaktor i foljes dhe shprehet me ndajfolje e lokucione ndajfoljore, me emër të prirë nga parafjalë, si: me, pa. në etj.. me togfjalësh të zakonshëm e frazeologjik: Biseduam me të miqësisht dhe ai na u përgjigj thjesht. […]

Read More
 Rrethanori i mënyrës (pjesa e parë)

Rrethanori i mënyrës (pjesa e parë)

Rrethanori i mënyrës tregon cilësinë e veprimit, të gjendjes, shkallën e shfaqjes së tij a të tiparit ose mënyrën e kryerjes së veprimit a të shfaqjes së tiparit: Ai që punon mirë, flet mirë. Vullnetarët punonin me gjithë shpirt. Banonim së bashku. Rrethanori i mënyrës plotëson zakonisht një gjymtyrë të shprehur me folje, ndonjëherë edhe […]

Read More
 Gjuha dhe raportet tjera kuptimore

Gjuha dhe raportet tjera kuptimore

Raporti i linguistikës me shkencat tjera shoqërore, veçanërisht me semiologjinë. Para së gjithash këtu duhet të veçojmë dy gjëra. Së pari, raporti i linguistikës me semiologjinë, dhe së dyti, raporti i linguistikës me shkencat tjera shoqërore, i cili mund të jetë direkt ose me ndërmjetësimin e semiologjisë. Për t’i dhënë një përgjigje përafërsisht të drejtë […]

Read More