Jo të gjithë jetojnë në një qytet në lulëzim ose në periferi të përhapur. Shumë njerëz ende i bëjnë shtëpitë e tyre jashtë vendeve aktive – veçanërisht në Indi, e cila ka numrin më të madh të njerëzve që jetojnë në zona rurale (afërsisht 893 milion njerëz jetojnë jashtë qytetit), sipas Reuters.

Kina gjithashtu ka një popullsi mbresëlënëse të madhe rurale, me 578 milion që jetojnë jashtë qendrave kryesore.
Afrika dhe Azia janë shtëpia e gati 90 përqind të popullsisë rurale të botës.

Përgaditi dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

About Author

Admin_S