Si funksionojnë sistemet e IoT?

Sensorët, të cilët luajnë rolin si organe shqisore të pajisjeve elektronike dhe janë të integruara në secilën pajisje, mbledhin të dhëna të ndryshme nga mjedisi dhe i dërgojnë këto të dhëna në një bazë të dhënas, e njohur si “cloud”. Të dhënat që hyjnë në cloud kontrollohen dhe përpunohen.

Më poshtë janë dhënë disa shembuj të thjeshtë, në të cilat sistemet IoT përdoren në fusha të ndryshme ku gradualisht kthehet në një teknologji të domosdoshme duke siguruar shpejtësi, efikasitet, komoditet dhe automatizim.

  • Përcaktimi i gjendjes së motit përmes sensorë të ndryshëm si temperatura dhe lagështia, duke siguruar temperaturë optimale në zona të mbyllura në mënyrën më efikase gjatë gjithë vitit pa ndërhyrje.
  • Navigacionet, të cilat më parë mund të tregonin vetëm informacione për rrugën, tani mund të definojnë trafikun dhe kohën duke përcaktuar vendndodhjet e të gjitha pajisjeve përmes sensorëve GPS.
  • Ekran në kohë reale që tregojnë se për sa kohë automjetet e transportit publik mund të arrijnë atë ndalesë.
  • Si rezultat i marrjes së informacionit të ndryshëm si moti, lagështia dhe temperatura përmes sensorëve, bujqësia kryhet në mënyrën më efikase pa ndërhyrjen e njeriut dhe pa ujitje në ditët me shi.
  • Monitorimi i informacionit shëndetësor me rripa dore të zgjuar, ndërhyrje e menjëhershme tek pacientët në raste urgjente.

Përveç shembujve të mësipërm, shfaqja e koncepteve të qytetit të zgjuar me pajisjet e automjeteve, shtëpive dhe fabrikave me sisteme IoT nuk duket larg.

Disa Probleme të IoT

Çdo teknologji e re sjell shumë rreziqe dhe probleme me përfitimet e saj. Përhapja e këtyre teknologjive të reja para se të eliminohen rreziqet mund të ketë pasoja jetësore. Në sistemet e Shtëpive Inteligjente, ndoshta hakimi i një aparati për tost mund të rezultojë në një të huaj duke marrë në kontroll të gjitha sistemet e shtëpisë. Kështu, mundësia e përdorimit të shumë informacioneve të rëndësishme si informacioni personal, fjalëkalimet dhe llogaritë bankare nga hakerat duket se është një nga pengesat më të mëdha për teknologjinë IoT.

Nuk do të ishte gabim ta quajmë në të ardhmen teknologjinë “Internet of Things”, e cila pritet të përhapet shumë më shpejt me zgjidhjen e problemeve të sigurisë, si “Internet of Everything”.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

About Author