Konkursi për regjistrimin e studentëve në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup për vitin akademik 2020/2021 ka filluar.

Njohuritë më të thella rreth drejtimeve të Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup për ciklin e parë mund t’i gjeni në këtë link.

Aplikimi online mund të bëhet në këtë link.

Aplikimi online për bursë mund të bëhet në këtë link.

Përgatiti:

WWW.STUDENTET.MK

About Author

Admin_S