Shkretëtira e Saharasë është një nga vendet më të ekspozuara në tokë ndaj rrezeve të diellit. Pra, ideja është që nëse mund të mblidhnim gjithë atë energji, ne mund të furnizojmë botën. Në realitet, ne do të korrnim shumë më tepër energji sesa mund të kishim nevojë ndonjëherë. Sipas Forbes, panelet diellore që mbulojnë një sipërfaqe prej rreth 335 km2 në fakt do të mjaftonin për të furnizuar botën, kjo do të mbulonte vetëm 1.2% të shkretëtirës së Saharasë.

Jashtë prodhimit të energjisë elektrike, kjo mund të ketë disa pasoja. Së pari, ngjyra e lehtë e rërës Sahariane shërben për të reflektuar dritën dhe nxehtësinë e diellit përsëri në ajër. Duke e mbuluar këtë, ne do të siguronim që më shumë rrezet e diellit të absorbohen, duke nxitur kështu një rritje të temperaturës së tokës. Ajri më i ngrohtë ngrihet më pas në lartësi më të larta dhe kondensohet si re që më pas do të bien si shi, duke e transformuar plotësisht shkretëtirën siç e njohim ne.

Ne nuk kemi nevojë që 100% e Saharasë të mbulohet me panele diellore. Një seri fermash diellore më të vogla që mbulojnë 1.2% të sipërfaqes duhet të jenë të mjaftueshme për të gjeneruar mjaftueshëm energji elektrike pa pasur ndikime ekstreme në mjedis.

Përgatiti dhe përshtati:

STUDENTET.MK

About Author

Admin_S