“Dark Web” është një nëngrup i “rrjetit të thellë”. Rrjeti i thellë është vetëm një pjesë e internetit që nuk është e arritshme nga motorët e kërkimit(browser-at). Ju nuk do t’i gjeni këto faqe në internet kur përdorni një motor kërkimi si Google ose Bing, por përndryshe ato janë faqe interneti normale. “Dark Web” është një pjesë më e vogël e rrjetës së thellë që nuk mund të arrihet pa softuer të veçantë.

Dark Web është një rrjet i decentralizuar i faqeve të internetit që përpiqen t’i bëjnë përdoruesit sa më anonimë, duke kursyer të gjitha komunikimet e tyre përmes serverave të shumtë dhe duke e kriptuar atë në çdo hap.

Rrjetet e errëta që përbëjnë uebin e errët përfshijnë rrjete të vogla, peer-to-peer rrjete, si dhe rrjete të mëdha dhe të njohura si Tor, Freenet, I2P dhe Riffle që operohen nga organizata publike dhe individë. Përdoruesit e uebit të errët i referohen uebit të rregullt si Clearnet për shkak të natyrës së tij të pakriptuar. Rrjeti i errët Tor ose onionland përdor teknikën e anonimizimit të trafikut të onion rutimit nën prapashtesën e domenit të nivelit të lartë të rrjetit (.onion).

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author

Admin_S