Një opizometër, i quajtur gjithashtu edhe kurvimetër, meilograf, ose matës i hartës, është një instrument elektronik për matjen e gjatësisë së vijave të lakuara arbitrare. Një opsiometër i thjeshtë përbëhet nga një rrotë me dhëmbë me perimetër të njohur në një dorezë. Rrota vendoset në kontakt me vijën e lakuar për tu matur dhe drejtuar përgjatë gjatësisë së saj.

Duke numëruar numrin e dhëmbëve që kalojnë në dorezë derisa kjo të mbarojë, gjatësia e vijës mund të konstatohet:

gjatësia e vijës = perimetri i rrotave × (dhëmbët e numëruar / 
dhëmbët në rreth)

Instrumenti përdoret më së shpeshti për të matur gjatësitë e rrugëve, lumenjve dhe tipare të tjera të linjës në harta. Opisometrat e krijuar për këtë qëllim sigurojnë shkallët që lexojnë distancën e matur në kilometra dhe milje.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author

Admin_S