Forumi Ekonomik Botëror vlerëson se deri në vitin 2025, 85 milion vende pune mund të zhvendosen nga zhvendosja e ndarjes së punës midis njerëzve dhe makinerive.

Gjysma e të gjithë të punësuarve në botë duhet të marrin aftësi të reja deri në vitin 2025, në mënyrë që të mos “nëpërkëmben ” nga koha. Forumi Ekonomik Botëror më tej thekson se ne jetojmë në një botë të teknologjisë dhe dixhitalizimit, dhe të  gjithë  duhet të përshtatemi në një moment  të caktuar.

Punëdhënësit thonë se në krye të listës së aftësive që duhet të përvetësojmë është  – mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve. Aftësitë e vetë-menaxhimit të tilla si të mësuarit aktiv, qëndrueshmëria, toleranca ndaj stresit dhe fleksibiliteti gjithashtu u shfaqën këtë vit.

Por lajmi i mirë është se mund të shfaqen edhe më shumë vende  pune – 97 milion, që është më shumë në përputhje me këtë ndarje të re të punës midis njerëzve, makinerive dhe algoritmeve. Përvetësimi masiv i teknologjisë do të thotë që aftësitë e kërkuara në të gjitha vendet e punës do të ndryshojnë gjatë pesë viteve të ardhshme, dhe ndryshimet në aftësi do të jenë akoma  më të mëdha.

Për ata punëtorë që qëndrojnë në rolet e tyre, pesha e aftësive themelore që do të ndryshojë deri në vitin 2025 është 40%, ndërsa gjysma e të gjithë të punësuarve do të kenë nevojë për rikualifikim (rritje prej 4%).

Këtu janë 10 aftësitë kryesore që do të kërkohen jashtëzakonisht në pesë vitet e ardhshme:

  1. Mendimi analitik dhe inovacioni
  2. Të mësuarit aktiv dhe miratimi i strategjisë
  3. Zgjidhja komplekse e problemeve
  4. Reflektimi dhe analiza kritike
  5. Kreativiteti, origjinaliteti, iniciativa
  6. Lidershipi dhe ndikimi shoqëror
  7. Kuptimi i teknologjisë, monitorimit, kontrollit
  8. Projektimi dhe programimi
  9. Elasticiteti, toleranca ndaj stresit dhe fleksibiliteti
  10. Racionalizimi

Shumica dërrmuese e drejtuesve të biznesit (94%) tani presin që punonjësit të fitojnë aftësi të reja pune, një rritje e mprehtë prej 65% në 2018. Të anketuarit në studim thonë se rikualifikimi do të jetë më i nevojshëm për punëtorët në industrinë e shitjes dhe të kujdesit shëndetësor.

Në sektorin e shërbimeve financiare dhe sektorët e energjisë – pjesa e punëtorëve që mund të rikualifikohen brenda gjashtë muajve – është më e ulët sepse atyre do t’u duhen programe më intensive që marrin kohë.

Sipas 39% të punëdhënësve, trajnimi do të kryhet brenda vendit. Por, siç vuri në dukje profesor Schwab, kjo do të plotësohet nga platformat e të mësuarit në internet (16% trajnim) dhe konsulentët e jashtëm (11% trajnim), dhe pandemia aktuale ka përshpejtuar vetëm trendin e rikualifikimit në internet.

Midis prillit dhe qershorit të këtij viti, “Curser” vuri re një rritje katërfish të numrit të njerëzve që në mënyrë të pavarur kërkojnë shanse dhe mundësi të reja. Numri i punëdhënësve që ofrojnë mundësi për të mësuar në internet është pesëfishuar.

Përgaditi dhe përshtati:

STUDENTET.MK

About Author