Një urë ponto, e njohur gjithashtu si një urë lundruese, përdor varka të cekëta për të mbështetur një kuvertë të vazhdueshme për udhëtimin e këmbësorëve dhe automjeteve. Lundrueshmëria e mbështetësve kufizon ngarkesën maksimale që ata mund të mbajnë. Shumica e urave ponto janë të përkohshme, të përdorura në raste lufte dhe emergjence civile.

Urat lundruese janë bërë nga ponto të mëdha prej betoni ne vende ku uji është në nivel me tokën që mundëson ndërtimin e urës të këtij lloji. Pavarësisht përbërjes së tyre të rëndë prej betoni, pesha e ujit të zhvendosur nga ponto është e barabartë me peshën e strukturës (përfshirë të gjithë trafikun), e cila lejon që ura të notojë.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author

Admin_S