Edhe pse paga është një nga motivuesit kryesorë për punë, ka mënyra të tjera që mund të arrijnë entuziazmin tek punonjësit.

Kërkoni  ide

Motivoni ata të përmirësojnë mjedisin e tyre të punës. Jini të hapur ndaj ideve të reja.

Kërkoni ndihmë

Kërkimi për ndihmë është një nga mënyrat më të sinqerta për të vlerësuar aftësitë dhe vlerat e njerëzve të tjerë. Kërkoni ndihmë në një mënyrë që t’i lejoni të dinë se ju respektoni mënyrën e tyre të punës. Në këtë mënyrë do të rrisni besimin reciprok.

Krijoni pozicione joformale drejtuese

Emëroni një nga punonjësit tuaj si drejtues ekipi. Në këtë mënyrë do t’i tregoni atij se keni besim në vlerësimin e performancës së tij.

Bashkohuni për të zgjidhur problemin

Punonjësit dhe shefat e tyre nuk janë në të njëjtin pozicion, por nëse përpiqeni të zgjidhni një problem së bashku, atëherë ata do të ndihen të ekuilibruar. Puna në grup do të sjellë një atmosferë më të mirë pune.

Përmblodhi dhe përshtati;

www.studentet.mk

About Author