Shkalla Scoville është një matje e djegies së specave djegës dhe ushqimeve të tjera pikante, siç është regjistruar në Scoville Heat Units (SHU) bazuar në përqendrimin e kapsaicinoideve, ndër të cilat kapsaicina është përbërësi mbizotërues.

Shkalla është emëruar sipas zbuluesit të saj, farmacistit amerikan Wilbur Scoville, ku metoda e të cilit në vitin 1912 është njohur si testi organoleptik Scoville. Testi organoleptik Scoville është metoda më praktike për vlerësimin e SHU dhe është një vlerësim subjektiv që rrjedh nga ndjeshmëria e kapsaicinoidit nga njerëzit me përvojë në ngrënien e specave djegës.


Një metodë alternative, duke përdorur kromatografinë e lëngshme me performancë të lartë (HPLC) mund të përdoret për të përcaktuar në mënyrë analitike përmbajtjen e kapsaicinoidit si një tregues i djegies. Që nga viti 2011, testi organoleptik subjektiv është zëvendësuar kryesisht nga metodat analitike si kromatografia.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author

Admin_S