Nëse keni punuar në programe grafike të paktën një herë, mund të keni vërejtur shifrat e çuditshme pranë gamës së ngjyrave. Për më tepër, ato madje ndryshojnë në varësi të zgjedhjes së hijes.

Ka mënyra të ndryshme për të komunikuar në kompjuter se çfarë hije dëshironi të përdorni. Ndonjëherë fjalët e zakonshme nuk janë të mjaftueshme për të përshkruar me saktësi hijen që ju nevojitet. Për raste të tilla, ekzistojnë modele ngjyrash, metoda të përshkrimit të ngjyrave duke përdorur karakteristikat sasiore. Një nga këto është modeli RGB.

Ngjyrat

RGB është një mënyrë e mundshme për të përfaqësuar një hije e cila merret si kombinim i tre ngjyrave themelore: e kuqe, e gjelbërt dhe e kaltërt. Duke përdorur nivele të ndryshme të ngopjes së ngjyrave themelore, mund të merrni çdo hije. Ajo përshkruhet duke përdorur numra në intervalin nga 0 në 255. Ngjyra e zezë është ekuivalente me mungesën e kësaj cilësie, prandaj, rekordi i saj do të përbëhet nga tre zero.

Numri i parë është gjithmonë përgjegjës për të kuqen, i dyti për të gjelbërtën, dhe i treti për të kaltërtën:

RGB and HEX

Çdo ngjyrë RGB mund të përfaqësohet në sistemin heksadecimal (HEX). Duket kështu: #RRGGBB, ku dyshja e parë e shifrave është përgjegjëse për të kuqen, e dyta për të gjelbërtën dhe e treta për të kaltërtën. Për të informuar kompjuterin se ngjyra është e shkruar në HEX, vendosni simbolin hashtag # para vlerës së tij. Shikoni disa shembuj:

Modeli me ngjyra RGB përdoret kryesisht kur është e nevojshme të nxirret dizajni i produktit në pajisjet dixhitale grafike. E dobishme është të kesh një gjuhë të përbashkët jo vetëm me njerëzit, por edhe me elektronikën. Tani mund t’i shpjegoni një kompjuteri se si duhet të duket vizualizimi i vërtetë i ëndrrave tuaja, është e vështirë të besosh se gjithçka që shohim në monitorët tanë është një kombinim i tre ngjyrave. Duke kombinuar këto tre ngjyra në përmasa të ndryshme, mund të merrni çdo hije.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author