Një mi optik është teknologjikisht shumë më i avancuar sesa një mi mekanik. Ndryshe nga kjo e fundit, një mi optik është plotësisht elektronik dhe për këtë arsye nuk ka pjesë lëvizëse. Përbëhet nga një LED (që gjeneron dritën e kuqe në pjesën e poshtme), një çip zbulues të dritës, një mekanizëm ndërprerës dhe disa përbërës të tjerë të thjeshtë. Disa minj kanë një LED tjetër që ndriçon një shirit plastik të instaluar në pjesën e pasme të miut si një tregues i funksionimit të miut.

LED-i i instaluar në pjesën e poshtme të miut lëshon një dritë të ndritshme në drejtim poshtë. Meqenëse një mi zakonisht përdoret në sipërfaqe të thjeshta, drita kthehet nga sipërfaqja dhe futet në një fotocelë që është gjithashtu e montuar në pjesën e poshtme, pothuajse pranë LED-it.

Ndërsa lëviz miun përreth, modeli i rrezes së reflektuar ndryshon; kjo më pas përdoret nga çipi i detektorit të dritës për të kuptuar se si dhe në cilin drejtim po lëviz miun.

Minjtë optikë janë shumë më të lehtë dhe më të shpejtë se ato mekanikë, dhe për këtë arsye kanë fituar popullaritet të madh në të gjithë botën.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author