A nuk do të ishte e dobishme për kompanitë nëse linjat e reja të prodhimit do të porositeshin shumë më shpejt dhe më pak të prirura për gabime?

Zgjidhja është përdorimi i metodës “Komisionimi Virtual”, një kombinim modelesh, metodash dhe mjetesh për të përmirësuar komisionimin e robotëve, makinerive dhe sistemeve industriale.

Metoda në fjalë është bërë një temë e nxehtë në shumë industri, veçanërisht me pandeminë. Për shkak të opsioneve të kufizuara të udhëtimit, qasjet në rritje të dixhitalizimit dhe virtualizimit filluan të rriten.

Para se të shkoni në vendin e klientit, domethënë kur sistemi robotik / projekti i automatizimit robotik është ende në fazën e dizajnimit, komisionimi virtual në kohë reale kryhet me simulim, duke minimizuar kështu rreziqet dhe stresin e përjetuar në këtë fushë.

Më e rëndësishmja, e bën procesin e komisionimit në terren më të shkurtër dhe më efikas.

Komisionimi virtual ofron një numër përparësish për përdoruesit e tij: tek robotët ose makineritë mund të vërehen defektet gjatë dizajnimit, të testohen virtualisht dhe të optimizohen para montimit aktual.

Metoda, e cila lejon kursimin nga koha dhe kostoja e shkaktuar nga gabimet, gjithashtu rrit cilësinë e zgjidhjeve. Përveç kësaj, kjo mundëson përmirësime të dukshme në procesin e inxhinierisë. Për shkak se ekspertë të ndryshëm në kompani janë në gjendje të koordinojnë punën e tyre shumë më herët dhe sistematikisht se më parë.

Kjo çon në një kuptim më tërësishëm të sistemeve mekatronike dhe promovon bashkëpunimin ndërdisiplinor midis departamenteve.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTET.MK

About Author