Shkrirja është procesi i nxjerrjes së një metali (si kallaji ose bakri) nga minerali i tij. Shumica e xeheve janë një përbërje kimike e metaleve me elementë të tjerë, si sulfuri i oksigjenit. Për shembull, zinku është më reaktiv sesa bakri kështu që duhet të nxirret nga shkrirja.

Shkrirja është një proces i aplikimit të nxehtësisë në mineral në mënyrë që të nxirret një metal bazë. Kjo është një formë e metalurgjisë nxjerrëse. Shkrirja përdor nxehtësinë dhe një agjent kimik reduktues për të dekompozuar mineralin, duke larguar elementë të tjerë si gazra ose zgjyrë dhe duke lënë prapa bazën metalike.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author

Admin_S