Konkursi për regjistrimin e studentëve në Universitetin “Nënë Тereza” në Shkup për vitin akademik 2020/2021 ka filluar.

Njohuritë më të thella rreth drejtimeve të Universitetit “Nënë Тereza” në Shkup për ciklin e parë mund t’i gjeni në këtë link.

Aplikimi online mund të bëhet në këtë link.

Ndërsa, informacione më të detajishme për ciklin e dytë mund t’i gjeni në këtë link.

Përgatiti:

WWW.STUDENTET.MK

About Author

Admin_S