Bioteknologjia është teknologji që përdor sisteme biologjike, organizma të gjallë ose pjesë të kësaj për të zhvilluar ose krijuar produkte të ndryshme.

Krijimi dhe pjekja e bukës janë shembuj të proceseve që bien brenda konceptit të bioteknologjisë (përdorimi i tharmes (= organizëm i gjallë) për të prodhuar produktin e dëshiruar). Procese të tilla tradicionale zakonisht shfrytëzojnë organizmat e gjallë në formën e tyre natyrore (ose zhvillohen më tej nga shumimi), ndërsa forma më moderne e bioteknologjisë në përgjithësi do të përfshijë një modifikim më të përparuar të sistemit biologjik ose organizmit.

Me zhvillimin e inxhinierisë gjenetike në vitet 1970, hulumtimet në bioteknologji (dhe fusha të tjera të ngjashme si mjekësia, biologjia etj.) U zhvilluan me shpejtësi për shkak të mundësisë së re për të bërë ndryshime në materialin gjenetik të organizmave (ADN).

Sot, bioteknologjia mbulon shumë disiplina të ndryshme (p.sh. gjenetika, biokimia, biologjia molekulare, etj.). Teknologjitë dhe produktet e reja zhvillohen çdo vit në fushat e p.sh. mjekësia (zhvillimi i ilaçeve dhe terapive të reja), bujqësia (zhvillimi i bimëve të modifikuara gjenetikisht, biokarburanteve, trajtimi biologjik) ose bioteknologjia industriale (prodhimi i kimikateve, letrës, tekstileve dhe ushqimit).

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author