Fatkeqësisht, vjedhjet e automjeteve nuk mund të parandalohen. Sidoqoftë, në sajë të sistemeve parandaluese, është e mundur të mbrohen automjetet. Sistemi i alarmit është një nga këto sisteme parandaluese. Immobilizer mund të jepet si një shembull tjetër.

Çfarë është Immobilizer?

Immobilizer është një nga sistemet elektronike automobilistike si sistemi i sinjalit ose ndihmuesit e parkimit. Ky sistem, i cili parandalon ndezjen e motorit pa çelësin e automjetit, dhe përbëhet nga 3 elementë kryesorë, siç janë:

  • Çipi i Transponderit
  • Antena
  • ECU i çelësit të transponderit

Mënyrat e punës

Sistemet Immobilizer funksionojnë në tre mënyra të ndryshme:

Disa sisteme të Immobilizer, nëse pjesa në çelësin e ndezjes dhe pjesa tjetër në sistemin e motorit nuk përputhen ose kur përpiqeni të funksiononi me një kontakt të drejtë, kyç automatikisht sistemin e ndezjes së automjetit.

Disa prej tyre bllokojnë gazin e automjetit në të njëjtën situatë.

Në një lloj tjetër, sistemi bllokohen të dy pjesët në të njëjtën kohë.

Përdorimi në Botë

Kjo karakteristikë është standarde në automjetet e segmentit të mesëm dhe të sipërm të prodhuara në vendet e zhvilluara. Ky sistem është i detyrueshëm në Kanada, Angli dhe Australi.

Çfarë nëse çelësi humbet?

Në një situatë të tillë, e vetmja gjë për të bërë është të kontaktojmë drejtpërdrejt me fabrikën e prodhuesit. Pasi shërbimet e automjeteve të njoftohen për situatën, shërbimi i transmeton fabrikës kodin e automjetit të shkruar në licencë. Me këtë kërkesë, fabrika rigjeneron të njëjtin çelës dhe ia dërgon blerësit.

A është i mjaftueshme Immobilizer i vetëm?

Immobilizer është një sistem që parandalon rrëmbimin e automjetit. Duke marrë parasysh mundësinë që automjetet të dëmtohen pa u ndezur, vetëm Immobilizer është i pamjaftueshëm. Sepse Immobilizer nuk mund të parandalojë problemet e jashtme. Për këtë arsye, ky sistem gjithashtu mbështet sistemin e alarmit dhe synon sigurinë e plotë.

Përgatiti dhe përshtati:

STUDENTET.MK

About Author