Bota e Intelegjencës Artificiale ka pasur një risi të madhe me zhvillimin e një pas njëshëm të teknologjive GPT. E thënë thjesht, është një AI për krijimin e përmbajtjeve që kanë strukturë gjuhësore – gjuhë njerzore ose makinerike më të mirë se sa gjithë teknologjitë e mëparshme.

GPT-3 është krijuar nga OpenAI, një biznes i bashkëthemeluar nga Elon Musk dhe është bër i njohur si përparimi më i rëndësishëm dhe i dobishëm në AI për vite me rradhë.

Çfarë është GPT-3?

Duke filluar me vetë bazat, GPT-3 rrjedh nga “Generative Pre-trained Transformer 3” që do të thotë Tansformer i Gjeneratorit të Para-trajnuar – gjenerata e tretë.

Shkurtimisht, kjo do të thotë që gjeneron tekst duke përdorur algoritme që janë para-trajnuar – ata tashmë i kanë mledhur të gjitha të dhënat që u duhen për të kryer detyrën e tyre. Në mënyrë të veçantë, ata kanë mbledhur rreth 570 gb informacione nga interneti së bashku me tekstet e tjera të zgjedhura nga OpenAI, përfshirë gjitha tekstet e Wikipedia.

Çfarë bën GPT-3?

GPT-3 mund të krijojë gjithçka që ka një strukturë gjuhësore – që do të thotë se mund t’u përgjigjet pyetjeve, të shkruajë ese, të përmbledhë tekste të gjata, të përkthejë, të dizajnon grafike, të marrë shënime dhe madje të krijojë kod kompjuterik.

Në fakt, në një demonstrim të disponueshëm në internet, tregohet duke krijuar një aplikacion që duket dhe funksionon në mënyrë të ngjashme me aplikacionin Instagram, duke përdorur mjetin e softuerit Figma, i cili përdoret gjerësisht për hartimin e aplikacionit.

Kjo është, sigurisht, mjaft revolucionare, dhe nëse provohet do të jetë e përdorshme dhe e dobishme në planin afatgjatë, mund të ketë implikime të mëdha për mënyrën e zhvillimit të softuerit dhe aplikacioneve në të ardhmen.

Meqenëse vetë kodi nuk është i disponueshëm për publikun, hyrja është në dispozicion vetëm për zhvilluesit e zgjedhur përmes një API të mirëmbajtur nga OpenAI. Që kur API u vu në dispozicion në qershor të këtij viti, janë shfaqur shembuj të poezisë, prozës, raporteve të lajmeve dhe trillimeve krijuese.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author

Admin_S