Çfarë është programimi?

Programimi është procesi i krijimit të të dhënave që ekzekutohen në kompjuter. Është arti i të menduarit qartë i cili përdoret për shumë qëllime, të tilla si aplikacione, programe të ndryshme, faqe në internet, lojëra, llogaritje numerike, të cilat ekzekutohen në kompjuterë, celularë ose ndonjë makinë tjetër.

Tani pasi e dimë se çfarë është programimi dhe pse përdoret, më poshtë janë disa këshilla që mund të ndiqni për të pasur një të ardhme të ndritur:

Njihni qëllimin e mësimit të programimit

Nëse dëshironi të mësoni programim, atëherë duhet të dini pse doni të bëni një gjë të tillë? Cilat janë gjërat që dëshironi të bëni me të? Është një pyetje e rëndësishme që duhet të i’a bëni vetes. Pasiqë ka shumë arsye për të mësuar programimin, filloni dhe kërkojeni qëllimin tuaj.

Zgjedhni gjuhën e duhur

Ka shumë gjuhë në programimin kompjuterik, ku secila prej tyre ka disa veçori që janë ideale për të kryer një detyrë të caktuar. Për shembull, Java përdoret për të krijuar aplikacione mobile, Javascript përdoret për të krijuar faqe në internet, HTML dhe CSS përdoren për të hartuar tekste për faqe të ndryshme në internet.

Sidoqoftë, edhe pse sintaksa e përdorur në gjuhë të ndryshme programimi është e ndryshme, konceptet e tyre themelore janë të njëjta. Kështu që ata që duan të fillojnë programimin, ata mund të zgjedhin një nivel të lartë të gjuhës së thjeshtë sintaksore. Si e tillë, sintaksa e përdorur në Python është relativisht e thjeshtë dhe kështu kryeson listën e preferencave të fillestarëve. Pasi të keni mbaruar me bazat e programimit, atëherë çdo gjuhë tjetër mund të mësohet lehtë.

Filloni me programe të vogla dhe të thjeshta

Për të mësuar programim ne mund të shkruajmë kode të shkurtra dhe t’i provojmë. Nëse kemi sukses në këtë, entuziazmi ynë do të rritet. Dhe duke praktikuar kode të shkurtra dhe të thjeshta pa pushim, ne mund të mësojmë gradualisht gjuhën e programimit.

Diskutoni rreth programimit

Kur të filloni të mësoni, duhet të diskutoni rreth programimit me dikë tjetër. Sepse, kur diskutojmë diçka, ne mund ta kuptojmë më mirë atë dhe të eleminojmë idetë tona të gabuara. Pra, lehtë mund të mësojmë programim duke praktikuar lëndët që po lexojmë dhe diskutojmë me të tjerët.

Përpjekja për të kuptuar kodin e dikujt tjetër

Ne mund t’i përmirësojmë aftësitë tona programuese duke lexuar kodin e të tjerëve. Shumë shembuj të kodeve janë në dispozicion në internet. Ne mund të mësojmë se si të përdorim logjika të ndryshme dhe kod më efikas për të njëjtin problem. Në këtë mënyrë, njohuritë tona për programimin do të vazhdojnë të rriten dhe të arrijnë përsosjen.

Kuptoni logjikën e përdorur gjatë kodimit

Ne duhet të përqendrohemi në bazat e përdorura gjatë kodimit. Sepse bazat ose logjikat e përdorura në pothuajse të gjitha gjuhët e programimit janë të njëjta. Pra, nëse i përvetësojmë mirë bazat e programimit atëherë lehtë mund të mësojmë ndonjë gjuhë tjetër më vonë. Për më tepër, nëse doni të mësoni programim dhe të bëni shumë gjëra me të, të tilla si ndërtimi i një faqe në internet, ose ndërtimi i një programi kompjuterik, atëherë ne duhet të mësojmë gjuhë të ndryshme.

Leximi i librave të programimit

Leximi i librave është një nga gjërat më të rëndësishme për programuesit, sepse ne mund të rrisim njohuritë tona duke lexuar libra. Si rezultat, nga njëra anë, aftësitë tona në programim do të rriten, dhe nga ana tjetër, do të ju ndihmojë të jeni të vetëdijshëm për idetë e reja në botën e programimit.

Leksione në formë të videove në internet

Përmes leksioneve në internet, mund të njihen lehtësisht mendimet e mësuesve me përvojë nga pjesë të ndryshme të botës për çdo temë. Pra, nëse keni vështirësi për të kuptuar ndonjë fushë të programimit, mund të shikoni leksione në YouTube. Kjo do të ju ndihmojë të mësoni programimin më shpejt. Ju gjithashtu mund të provoni platformat e kurseve online të disponueshme, si Udemy, etj.

Mësoni të tjerët për ato që keni mësuar

Kur të mësoni diçka të re, përpiquni t’i mësoni të tjerët për këtë. Në këtë mënyrë ju do ta njihni problemin tuaj dhe do të jeni në gjendje ta rregulloni atë. Kjo do t’ju ndihmojë të zhvilloni besimin tuaj.

Përqendrohuni me durim

Durimi është një aftësi e rëndësishme që duhet të kenë programuesit. Programuesit vuajnë duke bërë gabime në kode ose duke mos qenë në gjendje të kapin gabime në kod. Kështu që ju mund të bëheni një programues i suksesshëm vetëm nëse mësoni programim me durim të thellë.

Mbajeni veten të azhurnuar

Përderisa mësoni programim, duhet ta mbani veten të azhurnuar me teknologjitë e reja. Sepse teknologjitë po ndryshojnë dita ditës. Kështu që ju duhet ta mbani veten të azhurnuar me teknologjitë e reja.

Përgatiti dhe përshtati:

WWW.STUDENTËT.MK

About Author